HARMONOGRAM PRAC GOSPODARCZYCH

W SEZONIE 2020/2021         

    1       ZAWODNY L. – UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                    TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    1A     BĘDKOWSKI R.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                      MONTAŻ SŁUPKÓW BETONOWYCH NA 2 AMBONACH

        POŹNIAK K.- UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH ( 11 ZWYŻEK

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    3           POTERALSKI P. -UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 24

   4,5,6  GRZESZEWSKI SŁ.- UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)

                    TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    7           TARGOSZ P. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 8 (5)

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    8       KAMIŃSKI A.   -   UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)

                   TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    10,10A WALA Z. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                   WYMIANA AMBONY

    11     HYŻY K.   - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)

                  TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 23

                   WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PODCIĘCIE NÓG NA WYSOKIEJ AMBONIE

    12     WRONKOWSKI T. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH – 4 ambony na łące (4)

                   WYMIANA AMBONY

    12     TULIK K.- UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH – 3 ambony na KOREI

                                                                   +ambona na polu Lewandowskiego [4] 

                   WYMIANA AMBONY                                                               

    12    BURCHOT P. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH – (5)

                   WYMIANA AMBONY

    13    OLECH PIOTR - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (4)

                    BUDOWA AMBONY

                   MONTAŻ SŁUPKÓW DREWNIANYCH NA 2 AMBONACH

    15    SZLUFIK B.- UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH ORAZ PAŚNIKA NA REJ. 16 i 13(2)

                     USUNIĘCIE PAŚNIKA NA REJ. 13 oraz 16.

     16    GALUS K. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH(5)

                     WYMIANA AMBONY

    16    SADOWSKI PAWEŁ - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH(5)

                   WYMIANA AMBONY

                   MONTAŻ SŁUPKÓW DREWNIANYCH NA 2 AMBONACH

                   MONTAŻ SŁUPKÓW BETONOWYCH NA 1 AMBONIE

    16A   ŻURAWSKI M. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (8)

                   ZAMONTOWAĆ SŁUPKI BETONOWE NA AMBONIE PRZY KĘPIE SOSEN ORAZ W ZAKOLU

                     WYMIANA AMBONY (Przy rowku – przechylona)

    17,18  GIDYŃSKI P.-UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                     WYMINA AMBONY

                     WYKONANIE PODESTU POD NOGI NA AMBONIE NA ŚRODKU POLA

    19      WOJCIECHOWSKI F. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                             WYMIANA AMBONY

    19A   JAROSZ A.   - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                    USUNIĘCIE PAŚNIKA NA REJ. 24

    20     DOMAŃSKI T. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)

                     WYMIANA AMBONY

    21     DORYŃ St.- UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH W TYM PAŚNIKA (4)

                   WYMIANA AMBONY,WYMIANA DRABINY

    22    PŁOCHOCKI W. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (6)

                   MONTAŻ SŁUPKÓW BETONOWYCH ORAZ WYMIANA DRABINY

                     ZAMONTOWAĆ DODATKOWE SZCZEBLE DRABINY NA NOWEJ AMBONIE ORAZ

                     POPRAWIĆ OBICIE GÓRNE AMBONY

     22A,22B JUŁKOWSKI L. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (6)

                     WYMIANA AMBONY

                     USUNĄĆ 1 AMBONĘ

    23    PEREŁKA R. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKÓW NA REJ. 23(3)

                   TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 23

    24,24A DROZD A. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 24 i 24A(3)

                             WYMIANA AMBONY

                            

    25     SŁABOŃ T. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH I PAŚNIKA NA REJ. 26(3)

                              BUDOWA AMBONY

    25A  HANCEWICZ H. - UTRZYMANIE URZĄDZE ŁOWIECKICH (5)

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C  

    20,25A   JURKOWSKI P. -UTRZYMANIE 4ZWYŻEK NA REJ. 25A

                         ORAZ UTRZYMANIE   10 ZWYŻEK NA REJ. 20

                                  TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    26     KRZAK W. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)

                     PODBICIE 2 AMBON SŁUPKAMI DREWNIANYMI (Przy rowie)

    26A   ŻUROWSKI M. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (5)

                     WYMIANA AMBONY

    26B   DORYŃ J. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 24

                     POPRAWIĆ OBICIE GÓRNE NOWEJ AMBONY

    27     SŁABOŃ P. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 23

    26C    MARKIEWICZ K. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH( W TYM 15 ZWYŻEK) (3)

                     TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

    27A   KRZAK B. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH ORAZ PAŚNIKA NA REJ. 26B(3)

                       TRANSPORT I MONTAŻ   ZWYŻKI NA REJ. 26C

                       WYKONANIE 2 LIZAWEK  

    28     SAWARYN M. - UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (6)

                       WYMIANA AMBONY NA REJ. 28                        

    28A       UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH (3)

                                            

                                                       STAŻYŚCI

                                               

       CHOLEWA MICHAŁ -     WYMIANA AMBONY NA REJ. 25A, BUDOWA AMBONY NA 

       ( STAŻYSTA )                     REJ.16  BUDOWA AMBONY NA REJ.25 A

                                      

             SAWARYN ALEKSANDRA-WYMIANA AMBONY NA REJ.22,WYMIANA AMBONY NA

                 ( STAŻYSTKA )                           REJ.28

               WOJTYŁA MATEUSZ -   BUDOWA AMBONY NA REJ.22A,  

               ( STAŻYSTA )                     UPRAWA DODATKOWEGO POLETKA NA REJ.24

              

                 FRĄTCZAK T.-               OBSŁUGA CATERINGOWA POL. ZBIOROWYCH ORAZ

                                                      IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

         

                 IDCZAK D.-OBSŁUGA WSZYSTKICH POLOWAŃ KOMERCYJNYCH

                 RAJ M. - PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ + GOSPODARZ ŁOWISK 19 – 28A    

               SOCHA R. - UPRAWA POLETKA NA REJONIE 1 i 6

               WOJTYŁA I. - UPRAWA POLETKA NA REJONIE 20 i 24A

               WOJTYŁA C. - UPRAWA POLETKA NA REJONIE 20 i 24A

               KAŹMIERCZAK J. - SZACOWANIE SZKÓD

               ADAMCZYK L . - SZACOWANIE SZKÓD

               BECZER R. - SZACOWANIE SZKÓD

               PASZKOWSKI W. - SZACOWANIE SZKÓD

               SZACHNIEWICZ A. - SZACOWANIE SZKÓD

                 HOŁOWCZYC A. - GOSPODARZ DOMKU MYŚLIWSKIEGO

                 MENDYK P. - PRACE PRZY DOMKU MYŚLIWSKIM                      

               ZA OBECNOŚĆ SOLI W LIZAWKACH ODPOWIEDZIALNE SĄ OSOBY, KTÓRE MAJĄ

               W UTRZYMANIU PAŚNIKI.

               LOKALIZACJĘ NOWYCH URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH NALEŻY USTALAĆ WYŁĄCZNIE

               Z ŁOWCZYM LUB GOSPODARZAMI ŁOWISK.

  OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA PRAC

                         DO 15.08.2020!!!!!

   DO USUNIĘCIA 2 AMBONY

                DO BUDOWY   5 AMBON

                DO WYMIANY 20 AMBON

              PRZEWIDYWANY STAN AMBON NA KONIEC SEZONU 2020/2021 – 143 szt.

                                                                                                          Za Zarząd:

                                                                                                              Łowczy

                                                                                                    K.Ł „ŻUBR” Gryfino

                                                                                                                Grzegorz Maziarz

             TRANSPORT I MONTAŻ ZAKUPIONYCH ZWYŻEK

             9szt - 26 C

             2szt - 24

             3szt - 23